5 fördelar med att använda en patchpanel

5 fördelar med att använda en patchpanel

En patchpanel kan enkelt beskrivas som en uppsättning portar på en enda panel som används för att skapa ett trådbundet nätverk som innehåller flera portar. I samtida tid är internetanvändningen kärnan i varje företag och hem. Även om de flesta föredrar trådlösa nätverk är trådbundna anslutningar fortfarande mycket vanliga, särskilt för lokala nätverk.

Patchpaneler är oumbärliga på grund av deras fördelar. Flera bekvämligheter förknippade med användning av patchpaneler inkluderar:

De förhindrar brott på stigkabeln

Patchpaneler löser problemet med stigande kabelfrakturer genom att använda patchkabel mellan panelen och slututrustningen. Panelerna använder kablar gjorda av trådade ledare, som är extremt motståndskraftiga mot problem orsakade av upprepad kabelrörelse. Genom att använda denna teknik kommer du aldrig mer att uppleva anslutningsproblem orsakade av stigande kabelfrakturer. Du kan därför njuta av en stark och oavbruten internetanslutning hela dagen.

Flexibel installation

Även om ett antal människor inte ser detta som en fördel, är det en som du inte bör förbise. En patchpanel låter dig skapa direktlänkar senare om du skulle behöva. Detta är särskilt fallet i företaget när du vill utöka verksamheten eller hemma när dina barn blir äldre och behöver en internetanslutning i sina egna rum. När du tänker ha tillägg i framtiden väljer du därför en patchpanel ur det breda utbud som finns på marknaden.

Patchpaneler förenklar reparation

Reparationer kan inte undvikas, hur effektivt systemet än är. Detta är detsamma med patchpaneler. Enheten underlättar dock ditt arbete vid reparationer. Med en patchpanel / vägguttag är endast de exponerade delarna av kabelinfrastrukturen benägna att skada. Därför är reparationsarbete så enkelt som att byta ut patchkabeln. Detta är inte bara enkelt utan också snabbare och billigare än att reparera en kontinuerlig kabelkörning. Dessutom kan du göra denna reparation själv som slutanvändare, vilket minskar dina reparationskostnader ännu mer.

Snygg ledning och kabelnumrering

Detta är en annan fördel med patchpaneler som ett antal människor försöker minska men senare uppskattar. Märkning av patchpaneler hjälper dig att identifiera exakt vilken port du ska använda när du avslutar en viss kabel. Detta kommer till nytta när du vill koppla bort en enda kabel, antingen för reparationer eller bara för att hantera internetförbrukningen i ditt hem. Oavsett hur du använder denna kunskap är det en som du hellre vill ha och inte behöver än behöver och inte ha.

Förbättrad internetåtkomst

Det är allmänt känt att trådbundna anslutningar har bättre internetprestanda än de trådlösa. Patchpaneler maximerar detta på grund av ett antal skäl. Framför allt minskar patchpaneler paketkollisioner som är vanliga i andra trådbundna anslutningar. För det andra gör enheten att en dator har åtkomst till flera LAN och därmed utnyttjar den starkaste. Dessutom ökar patchpaneler avsevärt den tillgängliga nätverksbandbredden och den totala nätverksprestandan. Slutligen skyddar enheten dig mot elektrisk störning med hjälp av anti-interferens teknik.