AI-innovation sparar miljarder genom att öka medarbetarnas välbefinnande

 Ska vi anamma artificiell intelligens eller begränsa den?  |  KnowTechie

Artificiell intelligens handlar inte bara om att öka kunskapen och underlätta hur saker görs. AI kan också vara till nytta för mental hälsa – att använda denna aspekt kan potentiellt hjälpa företag att spara miljarder.

På arbetsplatsen faller bördan för anställdas hälsa under HR-avdelningens vakna ögon. Arbetstagarnas välbefinnande, särskilt när det gäller mental hälsa, blir en allt viktigare del av att driva en framgångsrik HR-avdelning och verksamhet. Enligt en Deloitte-rapport kommer över en av fyra personer och en av sex arbetare att drabbas av ett psykiskt tillstånd under ett visst år. Rapporten påpekar att kostnaden för psykiska problem kan kosta över $ 1000 per anställd – den totala kostnaden för problem för en viss ekonomi kan stiga upp till miljarder dollar.

För att motverka problemet bör HR-avdelningar förvandlas till AI-teknik. AI-innovation går för närvarande i snabb takt för att göra mental hälsa till en mer central del av personalhantering. Här är några av sätten AI-innovation hjälper till att förbättra de anställdas välbefinnande och förbättra HR-upplevelsen.

Påskynda kommunikationen

Användningen av chatbots blir ett viktigt sätt som HR-teamet kan hantera och hjälpa anställda. I små företag är det ofta inte tillräckligt med personal för att svara på anställdes problem direkt – om man lämnar frågor obesvarade kan det dock orsaka stress och skapa problem. Men med AI-innovation blir chatbots mycket bättre på att svara på frågor och ändå ge människor en mänsklig upplevelse under konversationen.

Fördelen med att påskynda kommunikationskanalerna kan spara mycket tid. Inte bara kommer anställda att få ett svar direkt och därmed begränsa chansen att problemen blir större, HR-personalen kan undvika att spendera tid på att svara på vardagliga förfrågningar och istället fokusera på att lösa verkliga problem på arbetsplatsen.

Öka transparensen

AI har också spelat en viktig roll för att förbättra HR-programvaran och en av de viktigaste aspekterna har varit öppenhet. Öppenhet är avgörande för medarbetarnas välbefinnande eftersom det garanterar att människor inte behöver dölja problem eller vara stressade över det okända. HR-programvara kan spela en avgörande roll för att öka denna typ av transparens.

När det gäller AI-innovation och medarbetarnas välbefinnande är ett av de intressanta områdena minskningen av partiskhet. Anställning och medarbetarhantering kan lätt påverkas av partiskhet när en människa ansvarar för dessa uppgifter. Detta behöver inte vara skadligt eller avsiktligt men det händer fortfarande i många situationer. Men när en AI-driven HR-programvara är ansvarig kan förspänningarna begränsas och elimineras.

Minskningen av partiskhet skapar mer transparens eftersom det hjälper anställda att förstå varför beslut fattas. De behöver inte oroa sig för att bli bedömda utifrån saker som inte spelar någon roll (kön, etnicitet eller till och med delvis psykisk hälsopost) utan snarare efter deras meriter och prestationer. HR-avdelningen avlägsnar fördomar som den kan ha och skapar en arbetsplats som är mer rättvis och mer transparent.

När är den här typen av saker viktiga? Minskning av partiskhet handlar inte bara om att anställa rätt kandidat utan de påverkar också ledningen för en anställd. Till exempel sker lönehantering utan fördomar och saker som semesterförfrågningar hanteras öppet.

Förbättrar noggrannheten

Förutom att vara mer transparent måste HR-avdelningen också vara korrekt. Arbetstagarnas välbefinnande kan drabbas av misstag och fel. När anställda kan lita på ledningen kommer de att känna sig lyckligare på arbetsplatsen.

AI spelar en viktig roll för att förbättra Human Resource Management Software. Detta beror på maskininlärning och automatisering av processer. Programvaran förbättrar inte bara sin förståelse för situationen utan kan också fatta beslut utan mänsklig tillsyn – vilket förbättrar HR-avdelningens noggrannhet och effektivitet.

Att hantera medarbetare med den bästa programvaran för personalhantering innebär att information alltid är korrekt och uppdaterad. Lön, försäkring, semesterledning och liknande uppdateras och tilldelas automatiskt och med noggrannhet. Om det finns ett fel i systemet kommer det att åtgärdas och AI lär sig av detta misstag.

Rätt AI-innovation kan spara miljarder

Poängen är att med rätt AI-innovation och användning av HR-teknik kan företag spara miljarder. Det handlar inte bara om att göra HR-avdelningen effektivare för att hantera anställda utan också om att skapa en arbetsplats som förstår vikten av anställdas välbefinnande.

AI-innovation tittar inte bara på kostnadsbesparingar utan överväger hur man engagerar anställda mer. Den tittar på saker som informationens noggrannhet, informationens transparens och de kanaler genom vilka information kommuniceras och förbättrar dem. Detta leder i sin tur till lyckligare anställda som litar på HR-avdelningen.

Spara pengar handlar ofta om att förbättra strukturer eller investera på https://www.paydaychampion.com/ snarare än att begränsa saker. Genom att fokusera på medarbetarnas välbefinnande kommer företag att kunna spara miljarder utan att behöva minska och begränsa utgifterna.