Hur DevOps och Agile påverkar automatisering i affärer

Hur DevOps och Agile påverkar automatisering i affärer

Från sin ödmjuka början i programvaruutvecklingsvärlden har Agile nu vuxit till guldstandarden för projektledning och produktutveckling. Ursprungligen var Agile en användbar teknik som användes inom IT- och operationsutrymmet för att bryta ner större projekt i mindre, mer hanterbara komponenter.

Som ett resultat har metoden gett kortare produktionstider, minskad risk och högkvalitativa produkter. Agile bildade grunden för vilken DevOps-världen växte fram. Många människor ser på DevOps vs Agile som om dessa två koncept är ömsesidigt exklusiva. Medan DevOps och Agile inte är samma saker är det ena i huvudsak ett kontinuum av det andra.

Agile management-utbildning utgör faktiskt grunden för implementering av DevOps. Genom att bryta ner ett större projekt i hanterbara och mätbara delar kan ett ramverk för kontinuerlig leverans (DevOps) enkelt implementeras.

Ritar kopplingen mellan DevOps och Agile

Per definition är DevOps en utvecklingsprocess som försöker kombinera produktutveckling, testning och distribution under ett gemensamt paraply. Sådan effektivisering möjliggör snabbare leverans av applikationer och tjänster.

Eftersom Agile-praxis fokuserade på att hjälpa team att arbeta smartare och mer effektivt utvecklades processen långsamt till en ram för kontinuerlig utveckling. Företagen började effektivisera och automatisera betydande delar av produktionsprocessen.

Till exempel, under programutveckling testade hela teamet varje kod kod som programmerades innan den flyttade nedströms. I linje med detta mål innebär ett DevOps-ramverk att dela sådana data under en gemensam pool ofta. Detta gör det lättare för alla intressenter att testa och utveckla separata komponenter i hela projektet och att dela information i realtid.

Effekter på automatisering

Agile och DevOps är en del av ett kontinuum som har drivit automatisering i företag. Förmågan för Agile att förenkla och effektivisera komplexa projekt har gjort det lättare för företag att öka effektiviteten och minska mänskliga fel. Dessutom har integrationen, effektiviteten och användbarheten som drivs av DevOps gett en plattform för automatisering för att ta centrum i företagen.

Här är en titt på hur Agile och DevOps driver automatisering.

Ett viktigt inslag i företagsautomation är förmågan att avsevärt förkorta produktionstiderna. Maskiner kan programmeras via artificiell intelligens för att utföra vissa funktioner effektivt och med minimal stilleståndstid.

Agile är kärnan i denna process eftersom maskiner kan programmeras för att utföra specifika driftssteg längs produktionskedjan. Med andra ord bryter Agile upp funktionerna hos automatiska maskiner i mindre, lätt programmerbara komponenter.

Dessutom möjliggör DevOps att operativt team kan övervaka automatiserade processer och utvärdera hur effektiva de är för den övergripande produktionsramen. Slutresultatet är kortare produktionstider och produkter av högre kvalitet.

Agile och DevOps driver också automatisering genom att förbättra kundnöjdheten. Faktum är att företag snabbt måste anpassa sig till utvecklade kundbehov och förväntningar. I linje med detta mål gör automatisering det lättare för företag att tillhandahålla standardiserade, skräddarsydda och konkurrenskraftiga priser till kunder.

Lyckligtvis ger Agile-praxis en operativ ram som uppfyller kundernas behov. Hur så? Att bryta ner produktutvecklingen i hanterbara bitar har gjort automatisering mer genomförbar och kvalitetskontroll lättare att hantera. Och eftersom hela processen är en del av en kontinuerlig utvecklingsram garanterar DevOps också kundnöjdhet.

Eftersom DevOps involverar en kombinerad input från flera personer inom verksamheten är det lättare för dig att förfina din slutprodukt för kvalitet och användbarhet.

Att öka utvecklingen och leveransen av produkter är kärnan i Agile och DevOps. Skalbarhet är också modern för automatisering. Därför har dessa två processer drivit automatisering i företag genom att tillhandahålla en användbar ram för skalbarhet.

Med en omfattande, relevant och mätbar utvecklingsprocess kan fler produkter byggas i större skala. Detta förbättrar de flesta företagens resultat genom att öka efterfrågan och möta kundernas förväntningar.

Redaktörens rekommendationer: