Hur Paris kämpar för att bli ledande inom teknikinnovation i Europa

Hur Paris kämpar för att bli ledande inom teknikinnovation i Europa

Om du är intresserad av att arbeta för ett teknikbaserat företag, eller om du försöker skapa ett startföretag för att utveckla något helt nytt, kan du bli förvånad över att en av de bästa platserna för dig att gå kan vara Paris, Frankrike. Staden som helhet, ledd av Frankrikes president, Emmanuel Macron, kan bestämmas att deras land ska resa sig upp som nästa Silicon Valley. Genom att stödja alla typer av projekt för att uppnå detta mål och uppmuntra utländska investerare och utvecklare att flytta in kan Frankrike skapa en vänlig miljö för innovation.

Station F

I centrum för Paris strävan att bli en global ledare inom teknik och innovation kan vara en massiv byggnad som heter Station F. Ursprungligen startade 2013, har projektet att skapa ett centralt område för tekniskt startande företag att blomstra resulterat i öppningen av den massiva station. En gång en tågstation är det nu en plattform som används av startföretag för att sprida sina vingar. Även om det fortfarande kan vara i ett tidigt skede, skulle framgången med att skapa och öppna ett fungerande knutpunkt för innovatörer att basera sina företag vara bra för Frankrikes större mål att bli en nation som är känd för teknisk utveckling.

Använda politiska tidvatten som en fördel

Även om Frankrike kanske inte är den mest uppenbara platsen för nystartade företag att flockas till, kan det bli mer attraktivt de senaste åren eftersom politiken i Storbritannien och USA kan ses som alltmer tumultig. Paris kan erbjuda en vänligare miljö för företagare än några av de mer traditionellt innovativa länderna, eftersom det kan vara en välkomnande och uppmuntrande miljö för dem att trivas och utforska i. Medan USA och Storbritannien verkar bli mer avstängda, kan Frankrike arbetar för att bli mer öppen för andra länder än någonsin tidigare.

Fortfarande för snart att berätta?

Medan Paris verkar växa som en av de bästa platserna för teknikutveckling och entreprenörskap som helhet, kan det vara för tidigt att säga om deras projekt kommer att löna sig eller inte. Vissa källor kan insistera på att Paris helt enkelt inte har vad som krävs för att bli ett globalt teknikcentrum.

En fråga som kan hålla staden tillbaka är de strejker som ofta förekommer. Dessa strejker kan få staden att säkerhetskopieras eller sluta röra sig helt och hållet när viktiga industrier sätts i väntan. Paris är inte heller den enda staden som har stora ambitioner. Under de senaste åren har många olika länder och städer försökt bli “nästa Silicon Valley” med varierande framgångsnivå. Om Paris kan skilja sig från dessa konkurrenter kan tekniska jobb i Frankrike bli några av de bästa i världen, men om det misslyckas kan staden helt enkelt vara känt som bara ett annat turistmål.

Framtidsutsikter

Just nu kan det se bra ut för Paris. Station F bör fortsätta att vara en framgångsrik bas för att öppna staden för innovatörer och entreprenörer från hela världen. Medan ingen kan säga med säkerhet om Paris kommer att uppnå sina mål eller inte, bör teknikutvecklare och entusiaster hålla koll på staden.