Kämpar du för att få betalt rättvist för ditt innehåll? ARA-block kan vara lösningen

 5 saker som blockchain-tekniken kan möjliggöra 2020 |  KnowTechie

Om du är konstnär, författare eller någon annan innehållsproducent vet du hur svårt det är att göra en anständig lönecheck med de saker du distribuerar online. En viktig faktor i denna kamp är mellanhänder, som vanligtvis tar upp en enorm summa av din utdelning i avgifter och andra obligatoriska betalningar.

Vad händer om du kan distribuera ditt innehåll direkt till respektive mål, medan du fortfarande har säkerhetsmekanismer för att se till att alla transaktioner är säkra och spårbara? Allt detta är möjligt med ARA Blocks, en plattform som utnyttjar kraften i den berömda blockchain-tekniken för att revolutionera innehållsproducerande och delande bransch.

Stör den traditionella rörledningen

ARA vill bekämpa etableringen av den traditionella rörledningen som, genom att ofta centraliseras och kontrolleras av stora företag, blir orättvist för konstnären / skaparen, eftersom en del av betalningen hålls kvar av dessa enheter. Detta är inte fallet med ARA-block, eftersom allt innehåll på denna plattform är decentraliserat och distribueras direkt.

Denna plattform är en DCDN, som står för “Decentralized Content Delivery Network.” Jämförelse av detta med traditionella leveransnätverk hjälper en DCDN till att minska kostnaderna för att dela och lagra innehåll, eftersom detta görs av användarna, som fungerar som leveransnoder. Dessutom, och i det specifika fallet med ARA, blir användare mer engagerade på grund av de befintliga belöningarna, eftersom de får ARA-tokens, plattformens kryptovaluta, för att vara värd för informationen.

Hjälp innehållsskapare genom smarta kontrakt

ARA Blocks använder Ethereum i sin arkitektur som tillsammans med användningen av smarta kontrakt möjliggör full säkerhet och spårbarhet av transaktioner. Denna decentralisering tillåter också skapare att ha en decentraliserad licens.

Några specifika exempel på vilken typ av aktivitet som kan dra nytta av denna plattform inkluderar innehållsskapande, spelutveckling, distributionsplattformar och hårdvarusupport. Men egentligen är det verkliga värdet i ARA Blocks hur det frigör innehållsskapare och distributörer från stora företags kedjor och ger skaparna alla kort för att de ska lyckas i målet att få betalt rättvist.

Redaktörens rekommendationer