Teknikens inverkan på försäkringsbranschen

Teknikens inverkan på försäkringsbranschen

Ofta hjälper teknisk utveckling till att göra en marknad mer tillgänglig och förbättrar sättet varumärken interagerar med sina kunder på.

Detta är dock inte alltid fallet, eftersom vissa industrier har revolutionerats helt av innovation. Detta är definitivt fallet med försäkringssektorn, som kommer att fortsätta utvecklas i en otrolig takt framöver.

Men hur exakt kommer ny teknik att påverka försäkringsmarknaden? Låt oss ta en titt på några exempel:

1. Revolutionera en föråldrad process för anspråk

Oavsett om du vill göra en GAP-försäkringsanspråk eller rapportera en olycka som var en tredje parts fel, är de involverade processerna besvärliga och extremt tidskrävande.

Faktum är att de skadeprocesser som används idag är mycket desamma som de var för årtionden sedan, och detta är ett område på marknaden som inte har påverkats av innovation.

Tillämpningen av artificiell intelligens (AI) kan dock ändra detta genom att understödja smarta och ‘beröringslösa’ påståenden som inte kräver mänsklig bearbetning. Den här intuitiva programvaran skulle rapportera påståendet, granska systemet och kommunicera med kunden direkt, samtidigt som det försvinner med föråldrade pappersbaserade processer.

Konsekvenserna här är enorma, särskilt när det gäller antalet anspråk som behandlats och eliminering av mänskliga fel.

2. Ändra ansvars ansikte

När det gäller mänskliga fel visste du att detta breda och omfattande uttalande står för cirka 94% av alla olyckor på vägen?

Men med tillkomsten av förarlösa bilar som nu säkert är mindre än två decennier borta skulle ansvaret förändras helt ur ett försäkringsperspektiv. Istället skulle fordonstillverkare behöva ta ansvar för en olycka och eventuella skador som uppstått snarare än de personer som är inblandade i en kollision.

Detta kan verka långsökt, men innovatörer som Google och Tesla har redan accepterat ansvar i sådana fall, medan Volvo och Mercedes-Benz också har följt efter.

3. Slutet på prisdiskriminering

Anklagelser om diskriminering har alltid tagits ut inom försäkringsbranschen, där män ofta måste betala högre premier än kvinnor.

Medan EU har försökt förbjuda att erbjuda kunderna prisfördelar baserat på deras kön, har industrin till stor del kunnat ignorera detta beslut. Anledningen till detta är att många av dessa exempel på indirekt diskriminering har en motiverad affärsmässig grund bakom sig, nämligen de förkärliga manliga förarna har för att köra större och snabbare bilar.

Denna typ av tillvägagångssätt kanske inte längre krävs i framtiden, men försäkringsgivare kan nu utnyttja big data och fånga stora delar av invecklad information. Kombinationen av AI och blockchain är särskilt intressant i detta avseende, eftersom det gör det möjligt att fånga ostrukturerad data via bloggar och sociala medier.

Som ett resultat kommer företag att kunna skapa rättvisare och mer transparenta prissättningsmodeller i framtiden utan att göra generiska (om det är juridiskt motiverade) antaganden baserat på kön.