Teknikrevolution: Hur det påverkar arbetsmarknaden

Teknikrevolution: Hur det påverkar arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden utvecklas ständigt och återspeglar trenderna i det moderna livet. Under det senaste året har många utfärdat proklamationer om att AI och automatisering oundvikligen kommer att minska eller eliminera jobb. Som Ball State University-studien påpekar har detta redan hänt till en viss grad. Men allt går inte förlorat och det finns fortfarande gott om ljuspunkter för framtiden.

Här är en översikt över hur teknik påverkar arbetsmarknaden positivt.

Korttidsförlust, långsiktig vinst

Det är sant att ökad automatisering, robotik och AI långsamt ersätter jobb som innehas av människor. När världen blir bekvämare med teknik blir frågan ”när” och inte ”om” (tänk självkörande bilar). Det kan dock innebära att fler dörrar öppnas när nya jobb skapas som kräver olika färdigheter, till exempel digital teknik och datahantering. Det kan till och med utöka parametrarna för arbete utöver “hög nivå” och “låg nivå” med en helt ny kategori som landar någonstans däremellan.

Mindre tid, mindre pengar till att hitta anställda

Företagen förändrar redan sättet de identifierar och söker bästa talanger på. Företagen är inte längre beroende av annonser eller en handfull rekryterare, men nu kan de nå en större grupp potentiella kandidater via sociala medier och Crowdsourcing-plattformar. De minskar ytterligare kostnader genom att använda teknik för att screena sökande, genomföra intervjuer och använda data för att förutsäga en potentiell medarbetares chans till framgång. Mindre tid och mindre pengar slösas bort, vilket potentiellt kan leda till högre och mer attraktiva löner för anställda.

Ökat behov av förvaltning

Eftersom industrier använder mer sofistikerad teknik behöver de människor för att hantera användningen av dessa tekniker. Ledningsroller har alltid varit viktiga, men teknikhantering kommer att öka i betydelse såväl som att hantera människor. Chefer kommer att behöva förstå data och analyser och hur de kan användas bäst för att effektivisera arbetsflödet samtidigt som produktiviteten och intäkterna ökar.

Ökning av frilansarbete

Fler anställda kommer att fortsätta att söka oberoende och kontroll över sina arbetsscheman och välja frilans framför traditionell anställning. Många årtusenden har en naturlig misstro mot företag eller tanken på att vara anställda av ett enda företag och föredrar att ha flera kunder som arbetssäkerhet. Detta innebär att crowdsourcingplattformar och online-jobbtavlor kommer att öka i popularitet när anställda letar efter möjligheter att skapa konsekvent inkomst.

Som Upworks frilansare i Amerika avslöjar visar frilansare mer medvetenhet om teknikrevolutionens potential att störa framtida jobb och känna sig mer självsäkra på deras förmåga att navigera på en ständigt föränderlig arbetsmarknad.

Tekniska framsteg har skapat enorma förändringar sedan datorer skapades i mitten av 40-talet. Det finns praktiskt taget ingen aspekt av det moderna livet som inte har påverkats av teknik, och arbetsmarknaden är inget undantag. Teknik tvingar fram några tuffa förändringar, men det ökar också transparens, flexibilitet och möjligheter för dem som är villiga att lära sig. När allt kommer omkring, när tekniken fortsätter att anpassa sig, gör människor det också.

Redaktörens rekommendationer: