Undervolt Any Sensation Kernel

Undervolting är en av de mest populära förändringarna som görs när man försöker förbättra batteriets livslängd. Att sänka processorns spänning innebär att mindre ström förbrukas och det innebär bättre batteritid. Vanligtvis måste användare vänta på att en kärnutvecklare ska inkludera funktionen i en kärna innan de kan använda den. Det är dock inte fallet med HTC Sensation, eftersom det nu finns ett verktyg som lägger till undervoltning till någon kärna.

Utvecklad av XDA Senior Member D-SHEL, använder applikationen den populära AROMA Installer för att tillåta användare att välja graden av underspänning som används. För att ändra det behöver användarna helt enkelt blixta om modet och välja en ny inställning.

För att använda modet föreslås det att användare börjar vid -100mV och ser om systemet är stabilt och sedan minskar mängden tills stabilitet finns. Användare kan räkna ut om det är stabilt först genom att kontrollera om ROM startar och för det andra genom att använda en stabilitetsapp för att testa. Som D-SHEL förklarar:

Välj -100mV underspänning först. Om telefonen startar, prova systemets stabilitetstest. Om allt är ok – kan ditt chip klara denna UV. Om nej, blixt -87,5 mV, prova systemstabilitetstest etc.

För ytterligare information, en länk till ovannämnda stabilitetsapp och mer, kolla in originaltråden.